Din opinion räknas!
Bli respondent på SurveyLikes!

Genom att delta i marknadsundersökningar tjänar du pengar på att uttrycka dina opinioner.
Förändra världen med oss – och tjäna pengar.

Registrera dig

och börja tjäna

Fyll i enkäter, avge yttranden om produkter och tjänster, få ersättning.

Registera dig i en global forskningspanelaggregator!

Enkelt och bekvämt

Hos oss händer allt online. Det räcker att registrera dig på SurveyLikes för att få tillgång till världens bästa forskningspaneler och ta emot t.o.m. flera inbjudan till undersökningar per dag! Enkäterna fyller du i online.

Ett enkelt sätt att tjäna pengar

Varje enkät som du fyller i är en verklig vinst i form av finansiell ersättning. Det är du som bestämmer hur många enkäter och för hur mycket pengar du fyller i vilket ger dig en möjlighet att snabbt samla in pengarna och få dem överförda till din konto.

Diskret och säkert

SurveyLikes tar hand om din säkerhet. Behandling av din data sker med högsta standard och när du fyller i enkäter alla dina svar förblir helt anonyma.

MER PANELER = MER INBJUDAN = HÖGRE INKOMST

Betalning

Lönenivåerna för våra respondenter fastställas alltid före undersökningen. Det är du som bestämmer vilka inbjudan från de integrerade forskningspanelerna i SurveyLikes du tar emot. Ju mer enkäter du fyller i, desto mer pengar kan du tjäna. De flesta paneler som hittills funnits på marknaden brukar skicka inbjudan ungefär var tredje dag. SurveyLikes skickar dig inbjudan t.o.m. flera gånger per dag.

Allt är upp till dig – i hur många undersökningar du deltar och hur många enkäter du fyller i. Ersättning för en fullbordad enkät kan uppgå till 30 SEK. Tack vare detta samlar du in pengar snabbt. Efter att du har uppnått beloppsgräns överförs pengarna direkt till din PyPal konto. I våra paneler kan utbetalningsgränsen vara 100 SEK. – så lite räcker för att få ersättning.

SurveyLikes garanterar verkliga resultat i form av inkomster till skillnad från många andra paneler som ger sina respondenter kuponger och vouchers. Hela tiden har du tillgång till all data angående din lön.

Registrera dig idag och se hur det fungerar – obundet!